เคมีบำบัดสำหรับมะเร็งมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยการรักษาแบบดั้งเดิม ยาที่ออกฤทธิ์ต่อเซลล์ในวงกว้างหรือแทนที่ด้วยยาที่มุ่งเป้าไปที่ยีนเฉพาะที่เชื่อว่าเป็นตัวขับเคลื่อนการเริ่มมีอาการและการลุกลามของโรค แนวทางที่เป็นเฉพาะบุคคลมากขึ้นในการรักษาด้วยเคมีบำบัดนี้เกิดขึ้นได้เมื่อการทำโปรไฟล์จีโนมของเนื้องอกของผู้ป่วยแต่ละราย

นักวิจัยสามารถระบุยีนที่ขับมะเร็งที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเมื่อกลายพันธุ์หรือแสดงออกอย่างผิดปกติ จะนำไปสู่การเริ่มต้นและการพัฒนาของมะเร็ง มะเร็งประเภทต่างๆ เช่น มะเร็งปอดกับมะเร็งเต้านม และในบางกรณี ผู้ป่วยที่แตกต่างกันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชนิดเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความแปรผันของยีนไดรเวอร์มะเร็งที่เชื่อว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคและการลุกลามของโรค การระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับการบำบัดด้วยยีนนั้นอาศัยการวิเคราะห์จีโนมของเนื้องอกเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะ ซึ่งระบุยีนที่ขับยีนของมะเร็งที่มีการแสดงออกมากเกินไป การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งอาจเกิดขึ้นในสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มองตามปกติ เครือข่ายของปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนกับยีนที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มเป็นมะเร็งและการลุกลาม