มีการเผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุชนิดใหม่ ซึ่งถูกพัฒนาให้สามารถดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ตอนกลางวัน และปลดปล่อยพลังงานสู่นอกโลก เพื่อเก็บเกี่ยวความเย็นตอนกลางคืน

เผยกาง และโจวฉงเหวิน นักวิทยาศาสตร์ซึ่งนำคณะทำการศึกษานี้ จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน กล่าวว่า ฐานของวัสดุเคลือบนี้คือ ฟิล์มวาเนเดียมไดออกไซด์ ( VO2 ) และการเปลี่ยนจากโหมดความร้อนเป็นโหมดความเย็นตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ได้ก่อต้นทุนทางพลังงานเพิ่มเติม

ฟิล์มวาเนเดียมไดออกไซด์ ซึ่งมีคุณสมบัติปรับตัวเองได้ อยู่ในรูปโลหะและสามารถทนความร้อนสูงเหนืออุณหภูมิโดยรอบภายใต้แสงอาทิตย์ถึง 170 องศาเซลเซียส ส่วนตอนกลางคืน ฟิล์มวาเนเดียมไดออกไซด์ เปลี่ยนแปลงเป็นฉนวน และสามารถเย็นตัวต่ำกว่าอุณหภูมิโดยรอบ 20 องศาเซลเซียส

การศึกษานี้นำเสนอแนวทางใหม่ของการเก็บเกี่ยวพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์และนอกโลก โดยเผยกล่าวว่า การเก็บเกี่ยว “ความร้อนและความเย็น” ในโครงสร้างเดี่ยว ช่วยประหยัดพื้นที่และลดต้นทุน

เผย กล่าวเสริมว่า วัสดุใหม่นี้อาจใช้ในการอนุรักษ์พลังงานของสิ่งปลูกสร้าง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำความเย็น เทอร์โมอิเล็กทริกส์ และการจัดหาพลังงานในนอกโลก นอกจากนั้น เผยกล่าวถึงข้อกังวลของการใช้วัสดุนี้ คือต้นทุนสูง ทว่าอาจมีการผลิตวัสดุทดแทนที่มีเทคนิคคล้ายคลึงกัน แต่ประสิทธิภาพต่ำกว่าในอนาคตอันใกล้

อนึ่ง ผลการศึกษาข้างต้นได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์ โดยวารสารโพรซีดิงส์ ออฟ เดอะ เนชันนัล อะคาเดมี ออฟ ไซเอนเซส ( Proceedings of the National Academy of Sciences )